ЗЛАТНИЯТ ДИНАР И СРЕБЪРНИЯТ ДИРХАМ: ИСЛЯМА И БЪДЕЩЕТО НА ПАРИТЕ Print
Books - Translations
Tuesday, 22 Sha'ban 1431

Bulgarian translation of  The Gold Dinar and Silver Dirham, Islam and the Future of Money.

Translation contributed by Hajar Atanasova

Download .PDF